Lions Club Duszniki-Zdrój
We serve

Prezentujemy prace zgłoszone w Konkursie na plakat pt „Wiosna ach to Ty”

W lutym br  LC  Okręg 121 Polska, ogłosił ogólnopolski Konkurs Plastyczny edycja 2023 na plakat pod hasłem:

„Wiosna ach to Ty”.

Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym edukacji podstawowej i miał na celu aktywizację dzieci oraz wyszukiwanie młodych talentów.

W ramach tego konkursu do Lions Club Duszniki Zdrój prace zgłosiło 5 dziewczynek w wieku od 6-11 lat z Duszniki Zdroju i Szczytnej.  Wśród zgłoszonych prac, komisyjnie została wybrana jedna praca autorstwa Blanki T. Praca ta, została przekazana do dalszego etapu. Finał konkursu  odbył się w dniu 18.03.2023 we Wrocławiu w trakcie organizowanego przez Okręgu Forum Lionów. Praca Blanki ostatecznie zajęła V miejsce w konkursie ogólnopolskim wszystkich Lions Clubów w Polsce.

Serdecznie gratulujemy wszystkim dziewczynkom za chęć udziału w naszym Konkursie i wykonanie pięknych prac.

W kwietniu planujemy wręczenie nagród za udział w Konkursie.

Logowanie dostępne dla członków Lions Clubu Duszniki-Zdrój