Lions Club Duszniki-Zdrój
We serve

Jak do nas dołączyć ?

Do ruchu LCI nie można się po prostu zapisać. Do tej organizacji można wstąpić pod warunkiem, rekomendacji dokona członek LC, a następnie zostanie się do niej zaproszonym. Nowy członek jest zobowiązany złożyć ślubowanie, w którym zobowiąże się do przestrzegania ośmiopunktowego Kodeksu Etycznego Członka Klubu Lions.

Kodeks ten brzmi:

„* Udowodnię swym postępowaniem, że zasługuję na sukces.

* Nie będę czerpać korzyści z niesprawiedliwie osiągniętej przewagi oraz wątpliwego moralnie zachowania.

* Budując  swoją pozycję nie mogę szkodzić innym. Będę lojalny wobec siebie oraz tych, z którymi współpracuję i dla których pracuję.

* Mając wątpliwości co do uczciwości i słuszności mojego postępowania wobec innych, będę je rozszywać na swoją niekorzyść.

* Przyjaźń będę uważać za wartość samą w sobie, kierując się zasadą, że prawdziwa przyjaźń nie żąda niczego w zamian.

* Zawsze będę pamiętać o swoich obowiązkach wobec narodu, państwa oraz społeczności wśród której żyję, poświęcając im lojalnie i dobrowolnie swój czas, pracę i środki.

* Okażę pomoc i współczucie tym, którzy cierpią, wspierając moralnie i materialnie słabszych i potrzebujących.

* Będę umiarkowany w krytyce, a hojny w pochwałach – tak by budować, a nie niszczyć.”

 

Zaproszenie na III Turniej Kobiet gry w kregle.

Bal Charytatywny 2019

Bal Charytatywny 2019

 

 

 

 

 

 

 

Beaujolais Nouveau 2018

 

 

II Kobiecy Turniej Gry w Kręgle 2018

ZAPROSZENIE - II Kobiecy Turniej gry w Kręgle 2018

Logowanie dostępne dla członków Lions Clubu Duszniki-Zdrój