Lions Club Duszniki-Zdrój
We serve

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ŻYCIU LIONS CLUBU

                           W DUSZNIKACH ZDROJU

 

UWAGA: w celu skrócenia tekstu wprowadza się legendę:

LEGENDA: BCh               Bal Charytatywny organizowany przez LC

                        WWK            Wybory władz klubu

                        MWM           Międzynarodowa wymiana młodzieży LCI

                        ZM                 Zabawa mikołajkowa organizowana przez LC

                        WL                 Wigilia Lionów

                        ŚP                   Święto Papieru w Muzeum Papiernictwa

                        RAJD             Samochodowy Rajd Lions Clubu Duszniki Zdr

                        BN                  Beaujolais Nouveau

                        WMT            Wspieranie młodych talentów

                        TGK               Turniej gry w kręgle

ROK 2000

Lions Club w Dusznikach Zdroju powstaje dnia 15 stycznia.

Członkowie założyciele to: Zofia Tobiczyk, Teresa Kowalska, Teresa Wojtyła, Anna Borecka, Alicja Adamska, Anna Stefaniszyn, Jadwiga Sulikowska-Śleziak, Bożena Makowska, Jolanta Musiał-Mikrut, Danuta Szczepocka, Wiesław Kamyczek, Heliodor Loose, Piotr Zilbert, Andrzej Wyszomirski, Grzegorz Średziński, Jan Lipiec, Leszek Skrzypczak, Janusz Rajzer, Zdzisław Ziemczonek, Sylwester Filipiak, Edward Głuszek, Jan Szaga. W WWK – I prezydentem zostaje wybrany Leszek Skrzypczak, v-ce prezydentem Grzegorz Średzinski. Genezą powstania dusznickiego klubu była tragiczna powódź z roku 1998, kiedy to Lion Gul Amiri z LC Concordia w Poznaniu  przywiózł, w imieniu Okręgu 121 Polska, do Dusznik Zdroju pomoc materialną dla ludzi dotkniętych kataklizmem. Gul Amiri zaraził ideą lionizmu ówczesną dyrektorkę OPS Panią Jadwigę Sulikowską-Śleziak, która przy współpracy z burmistrzem Dusznik Zdr. Grzegorzem Średzinskim oraz Leszkiem Skrzypczakiem, emerytowanym, byłym dyrektorem ZEM w Dusznikach Zdr. , po wielu rozmowach z wielu kandydatami doprowadzili do powstania LC w naszym niedużym mieście.  W dniu powołania klubu odbył się także I BCh. Jako główne cele działania LC przyjęto ogólnie pojętą dbałość o zdrowie mieszkańców naszej małej ojczyzny (w tym roku – badania prostaty u mężczyzn 50+ oraz badania mammograficzne dla kobiet 45-65) oraz dofinansowanie posiłków dla dzieci szkolnych z biednych rodzin. Powstanie LC odnotowują liczne gazety lokalne na Ziemi Kłodzkiej.

ROK 2001

19 stycznia II BCh, dochód z balu przeznaczamy na działalność statutową. Do klubu przyjmujemy trzy osoby: Lucynę Hanus, Mariana Sozańskiego i  Grażynę Gongało-Lebiedź. W ramach MWM gościmy młodego Szweda. Organizujemy półkolonie dla 25 dzieci z biednych rodzin oraz dofinansowujemy kolonie dla 20 dzieci.  W lipcu organizujemy badania słuchu dla 231 mieszkańców Dusznik Zdr. W trakcie WWK decydujemy, że cały Zarząd pozostaje w niezmienionym składzie na kolejną roczną kadencję. W ramach WMT fundujemy stypendium dla Patrycji Jastrząb. W listopadzie spotykamy się z członkami LC Rychnov Rep. Czeska. WL organizujemy w hotelu Fryderyk u Liona Edwarda Głuszka.

ROK 2002

III BCh - 19 stycznia w Dworku Chopina, dochód z balu przeznaczamy na dożywianie dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha i Heleny Marusarzówny w Dusznikach Zdroju. W wyniku WWK prezydentem zostaje Grzegorz Średziński a v_ce prezydentem Alicja Adamska. Klub organizuje ZM dla dzieci w Szkole Podstawowej, kolejnego wsparcia udzielamy   Zw. Niewidomych w Dusznikach Zdr. WL urządzamy tym razem w hotelu Erato. W mijającym roku prasa lokalna Ziemi Kłodzkiej poświęca sporo uwagi pracy i osiągnięciom naszego LC. Klub aktywnie uczestniczy w MWM organizowanej przez LCI. Staraniem naszego LC wyjeżdżają:  1 osoba – do Holandii, 1 osoba – do Włoch, 1 osoba – do Niemiec.

ROK 2003

IV BCh – 25 stycznia,  dochód z balu przeznaczamy na dożywianie 120 dzieci z biednych rodzin, zakup sprzętu dla niewidomych oraz badania przesiewowe kobiet na osteoporozę. W konwencji Lionów Okręgu 121 w Gdańsku uczestniczą po raz pierwszy członkowie naszego LC: Wiesław Kamyczek i Grzegorz Średziński ze swoimi małżonkami, jako osobami towarzyszącymi. 20 czerwca podpisujemy I umowę o realizacji wspólnego projektu z LC Rychnov w ramach tzw. małych grantów. Projekt nosi nazwę „TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI CHARYTATYWNYCH” i opiewa na kwotę 3625 EUR. Po raz pierwszy nasz LC uczestniczy w obchodach ŚP w Dusznikach Zdroju, gdzie wystawiamy stoisko z wypiekami przygotowanym przez członkinie naszego klubu oraz małżonki członków LC a dochód ze sprzedaży zasila charytatywne konto klubu. W MWM uczestniczą: 1 osoba – Szwajcaria, 1 osoba – Włochy, 1 osoba – Irlandia. Klub nawiązuje kontakt z niemieckim LC Grafschaft Hoya a jego członkowie odwiedzają nasze miasto. W ramach WMT fundujemy stypendium dla Weroniki Krasoń. Rok kończymy organizacją dorocznej ZM dla dzieci Szkoły Podstawowej  w Dusznikach.

ROK 2004

11 stycznia nasz klub uczestniczy w organizacji XII Finału WOŚP w Dusznikach Zdroju a 24 stycznia odbywamy nasz V BCh nazwany Balem z Serduszkiem (ponieważ nasz LC przejął w tym roku organizację finału WOŚP od miejscowego Ośrodka Kultury, Sportu, Rekreacji i Turystyki). Dochód z balu idzie na akcję dożywiania dzieci szkolnych. 17 kwietnia klub gości w Dusznikach Lionów z miasta Hoya RFN. Na majowej konwencji Okręgu 121 nasz prezydent Grzegorz Średziński zostaje wybrany Strefowym na Dolny Śląsk oraz odbiera dyplom dla Lions Clubu w Dusznikach Zdr. za zajęcie IX  m. w konkursie na najlepszy klub kadencji 2003/2004 podpisany przez gubernatora Okręgu 121 Mariusza Szeiba oraz światowego prezydenta Lionizmu Clementa F. Kusiaka. W związku z upływem kadencji odbywają się WWK: prezydentem zostaje Leszek Skrzypczak  a v-ce prezydentami Heliodor Loose i Jadwiga Sulikowska-Śleziak. Uczestniczymy w ŚP w dniach 24-25 lipca. Na naszym stoisku, obok wypieków, wystawiamy także stare książki (co stanie się w kolejnych latach tradycją). W dniach 10-12 września, w dusznickim hotelu „Jarzębina” odbywa się posiedzenie Gabinetu Gubernatora Okręgu 121 Polska.  Lioni z Okręgu 121 z Zarządem naszego LC zwiedzają Muzeum Papiernictwa. Na nasze zaproszenie przebywają w Dusznikach dzieci Polonii z syberyjskiej wioski Wierszyna. W MWM uczestniczą: 2 osoby. Rok kończymy ZM dla dzieci szkolnych oraz WL w dniu 22 grudnia w hotelu „Sonata” u naszej Lionki Teresy.

ROK 2005

VI BCh odbywa się 29 stycznia w Sali Kameralnej im. J. Webera w dusznickiej FMFCh. Polonijnym dzieciom z syberyjskiej Wierszyny, które w lecie ub. roku przebywały w Dusznikach Zdr. wysyłamy paczki ze słodyczami i polskimi książkami. Klub współuczestniczy w organizacji I Dziecięcego Maratonu Ukraina – Atlantyk odbywającego się w dniach 3 lipca – 27 sierpnia. Organizujemy i zabezpieczamy trasę tego dziecięcego rowerowego rajdu na odcinku Szczytna – Duszniki Zdr. W MWM do Finlandii wyjeżdża 1 osoba. Nawiązujemy współpracę ze Szpitalem-Sanatorium Dziecięcym „Orlik” w Czermnej-Bukowinie  k/Kudowy Zdroju. Pomagamy zorganizować koło strzeleckie dla dzieci w „Orliku” oraz organizujemy tu tegoroczną ZM. Tradycyjna WL odbywa się 21 grudnia, u naszej Lionki Tereski w „Sonacie”.

ROK 2006

Dnia 28 stycznia odbywa się VII BCh po raz drugi w pięknej Sali Webera. Na balu przyjmujemy do LC Krystynę Chudzyńską i Laurenta Jourdan. W

WWK zostają wybrani: prezydent – Aneta Ożga, v-ce prezydent – Jolanta Musiał-Mikrut. Dofinansowujemy kwotą 4 tys. zł zakup leków dla pacjentów dziecięcych „Orlika” w Czermnej-Bukowinie. W maju  skarbnik LC, Danusia Szczepocka odwiedza siedzibę LIONS CLUB INTERNATIONAL w Oak Brook k/Chicago. W dniu 16 września spotykamy się na uroczystej kolacji w Pałacu Łomnica z Lionami z niemieckiego Lions Clubu Ingelbeim im Schloss Lomnitz.  Na początku grudnia organizujemy ZM dla dzieci w Sanatorium „Orlik” a w dniu 21 grudnia u naszej Tereski w hotelu „Sonata” odbywa się tradycyjna WL.

ROK 2007

VIII BCh odbywa się w Sali Webera w dniu 27 stycznia. Przyjmujemy do klubu Piotra Parzyńskiego. W lipcu uczestniczymy w ŚP a dochód ze sprzedaży książek przeznaczamy na pomoc dla dzieci poszkodowanych przez huragan w okolicach Częstochowy. W ramach MWM wyjeżdżają trzy osoby:  2 osoby - do Danii oraz 1 osoba - do Turcji. 6 grudnia organizujemy  ZM dla dzieci w Szkole Podstawowej w Dusznikach a 19 grudnia WL  u Tereski w „Sonacie”.

ROK 2008

IX BCh odbywa się w Sali Webera w dniu 19 stycznia. Hasło balu: „Pomoc dzieciom w drodze do Europy” – stypendia dla zdolnych dzieci, zakup sprzętu dydaktycznego, dożywianie dzieci z biednych rodzin. Odbywają się WWK : prezydent – Jolanta Musiał-Mikrut, v-ce prezydent – Teresa Wojtyła. Uczestniczymy w dorocznym ŚP, sprzedajemy używane książki,

WL odbywa się tradycyjnie w grudniu w „Sonacie”.

ROK 2009

X BCh organizujemy 24 stycznia w Dworku Chopina. 16 czerwca  w Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowym im. mjr pil. Czecha Nowackiego odsłaniamy tablicę pamiątkową ufundowaną przez nasz klub. Tablica upamiętnia bohatera II Wojny Światowej, lotnika polskiego dywizjonu 301 w Anglii, kawalera Orderu Virtuti Militari, wieloletniego mieszkańca Dusznik Zdroju pilota Czesława Nowackiego. Na uroczystości byli obecni: syn majora Nowackiego Robin oraz bratanek majora Roman Nowacki z małżonką. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością żołnierze Sił Powietrznych z dowódcą 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu gen. Michałem Sikorą, kompania honorowa wraz z pocztem sztandarowym 31 Batalionu Radiotechnicznego oraz delegacja 3 Bazy Lotniczej i Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.  Orkiestra Sił Powietrznych z Bytomia uświetniła naszą uroczystość, dając po zakończeniu części oficjalnej, koncert i pokaz musztry paradnej w Parku Zdrojowym. W ramach MWM wyjeżdża 5 osób: 3 osoby – do Turcji, 1 osoba – do Włoch, 1 osoba – do Danii. Uczestniczymy w ŚP,  a ZM urządzamy w Przedszkolu Miejskim, WL w „Sonacie” u Tereski.

ROK 2010

XI BCh odbywa się 23 stycznia. Ma on szczególnie uroczysty charakter gdyż obchodzimy 10. rocznicę działalności LC w Dusznikach Zdr.  W WWK wybieramy nowe władze klubu na  kadencję 2010-2012:

prezydent – Teresa Wojtyła, v-ce prezydent – Laurent Jourdan.                

Kolejny raz sprzedajemy używane książki na kiermaszu z okazji ŚP a ZM urządzamy dla dusznickich przedszkolaków. WL  - 7 grudnia u Tereni.

ROK 2011

Ten rok zaczynamy nietypowo, od wizyty członków naszego LC w siedzibie dusznickiego Związku Niewidomych, gdzie przekazujemy sprzęt ochronny i profilaktyczny ufundowany z naszych środków finansowych.  XII BCh – 29 stycznia w Dworku Chopina. W maju organizujemy pierwsze przesiewowe badanie wzroku dusznickich dzieci. Aktywnie pomaga nam w akcji sympatyk naszego LC, lekarz okulista Genowefa Parkosz. W MWM uczestniczą: 1 osoba – Francja, 1 osoba – Szwecja, 1 osoba – Niemcy. W grudniu odbywa się ZM w Przedszkolu a tradycyjna WL u Tereski w „Sonacie”

ROK 2012

Ten rok również zaczynamy nietypowo. Z powodu kryzysu w kraju oraz zbyt niskiej frekwencji odwołujemy XIII BCh! Potwierdziło się stare przysłowie o pechowej „13”.  Jest nam bardzo smutno! W WWK - nowe władze LC: prezydent – Laurent Jourdan, v-ce prezydent – Wacław Bróż. W dniu 7 lipca organizujemy I RAJD, potem uczestniczymy tradycyjnie w ŚP a w listopadzie  BN u Zdzicha w Zieleńcu. W grudniu WL w „Sonacie”.

ROK 2013

XIII BCh odbywa się 19 stycznia w Dworku Chopina. W tym roku robimy kolejne badania przesiewowe wzroku dzieci. Obejmujemy nimi kilkaset dzieci z Ziemi Kłodzkiej. Odbywa się II RAJD, klub uczestniczy w ŚP, po raz drugi organizujemy BN u Zdzicha oraz WL u Tereni w „Sonacie”.

ROK 2014

18 stycznia odbywa się XIV BCh. W ramach WMT fundujemy stypendium dla młodego pianisty Sławomira Krysy. 28 czerwca odbywa się III RAJD. Na WWK wybieramy: prezydent – Wacław Bróż, v-ce prezydent – Piotr Parzyński. W dniu 8 maja odwiedza nasz klub Gubernator Okręgu 121 Polska Paweł Cieśliński. W lipcu, na dorocznym ŚP sprzedajemy książki. W ramach  MWM do Turcji wyjeżdża 1 osoba. Podpisujemy umowę z LC w Rychnovie w spawie badania wzroku dzieci od 3 do 6 lat, metodą przesiewową, przy wykorzystaniu specjalistycznego aparatu posiadanego przez Czechów. Hasło akcji: ZDROWE OCZY NASZYCH DZIECI. W związku z wyprowadzeniem się z Dusznik Zdr. nasz klub opuszcza jeden z jego założycieli, dwukrotny prezydent klubu Leszek Skrzypczak. 6 listopada przekazujemy zakupiony przez LC sprzęt dla Zw. Niewidomych w Dusznikach Zdr. BN tym razem w hoteluEsperanto”. Rok kończymy WL w dniu 18 grudnia w „Sonacie”

ROK 2015

Rok rozpoczynamy tradycyjnie XV BCh w dniu 7 lutego. Kontynuujemy badanie oczu dzieci. Przebadano ogółem 171 osób. Nasz klub wizytuje v-ce gubernator Okręgu 121 Zdzisław Ryszkowski, który proponuje zorganizowanie przez nas letniego międzynarodowego Lions Camp dla młodzieży w Dusznikach. Organizujemy obóz w którym uczestniczy 19 osób z 8 krajów świata,  a jego przebieg  zostaje wysoko oceniony przez władze Okręgu 121.  W dniu 27 czerwca organizujemy IV RAJD  a 19 listopada BN. 21 grudnia odbywa się WL u Teresy w „Sonacie”.

ROK 2016

XVI BCh odbywa się 23 stycznia, z dochodu z balu dofinansowujemy zakup sprzętu ochronnego dla osób niewidomych z Dusznik Zdr. oraz Szczytnej i przekazujemy go Zarządowi Związku Niewidomych. W WWK prezydentem zostaje Piotr Parzyński, v-ce prezydentem Grzegorz Średziński.

8 października odbywa się w Dworku Chopina Konwencja Nadzwyczajna Okręgu 121 Polska a nasz LC aktywnie uczestniczy w jej organizacji. BN odbywa się w listopadzie, tym razem w hotelu „Werona” u  naszej Lionki Wioletty Onyszczuk, a WL 20 grudnia w „Sonacie” u Tereski.

ROK 2017

XVII BCh odbywa się 21 stycznia a w marcu, z okazji Dnia Kobiet organizujemy w hotelu Werona I TGK a dochód z tej imprezy przeznaczamy na zakup sprzętu dydaktycznego dla szkół Ziemi Kłodzkiej. Odbywa się V RAJD, a dochód idzie na dofinansowanie akcji LCI pt. „Szczepienia Przeciw Odrze i Różyczce w Krajach Trzeciego Świata”. W listopadzie BN w „Weronie”, 29 listopada wręczamy ufundowany przez LC sprzęt ochronny dla Zw. Niewidomych a 19 grudnia tradycyjna WL w „Sonacie”.

ROK 2018

Nasz XVIII BCh odbywa się 20 stycznia, na balu przyjmujemy do klubu Stanisława Kudełkę  i Andrzeja Ostrowskiego. W marcu organizujemy II TGK, cieszy się on wielkim powodzeniem, zarobione pieniądze idą na zakup rzutnika dla pracowni jęz. ang. w Liceum im. Chrobrego w Kłodzku. W WWK prezydentem zostaje Grzegorz Średziński, v-ce prezydentem Elżbieta Paluch. Klub uczestniczy w ŚP, odwiedza nas Strefowy  na Dolny Śląsk Jerzy Ciesiul. Klub podejmuje wsparcie finansowe młodego pianisty ze Szczytnej, Jeremiego Łukanusa. W dniach 21-29 lipca odbywa się w Dusznikach II LIONS CAMP dla 17 uczestników z 11 krajów świata zorganizowany przy udziale naszego LC.  W lipcu uczestniczymy w ŚP, 22 listopada – BN w Weronie a 18 grudnia WL w Sonacie. Nasz stypendysta Jeremi Łukanus notuje wiele sukcesów na koncertach. Brawo!

ROK 2019

26 stycznia odbywa się XIX BCh, na balu przyjmujemy do klubu Andrzeja Mrożka, w marcu organizujemy III TGK. Mamy zgłoszonych 12 drużyn! Turniej odbywa się pod hasłem 30.lecia lionizmu w Polsce. W ramach ogólnoświatowej akcji walki z cukrzycą oraz z okazji 20.lecia naszego LC organizujemy Rajd Pieszy pod hasłem: „Profilaktyka Cukrzycy”. W dniach 27-28 lipca bierzemy udział w ŚP, gdzie sprzedajemy używane książki a 21 listopada spotykamy się na  BN w pensjonacie AGAL w Zieleńcu. 19 grudnia tradycyjna WL w „Sonacie”.

ROK 2020

25 stycznia jubileuszowy XX BCh w Dworku Chopina. W marcu IV TGK, startuje aż 14 drużyn ! W WWK prezydentem zostaje Elżbieta Paluch a

v-ce prezydentem Bożena Bohdanowicz. Na ŚP kiermasz książek a dochód przeznaczamy na badania wzroku dzieci w wieku przedszkolnym. Na Konwencji Krajowej Okręgu 121 Polska nasza Lionka Jolanta Musiał-Mikrut zostaje Strefową na Dolny Śląsk. We wrześniu klub otrzymuje grant w wys. 3 tys. PLN i uczestniczy w polsko-amerykańskim projekcie: „Krokusik po Covid-19” – wspólnie z mieszkańcami Dusznik sadzimy krokusy w Parku Zdrojowym. BN i WL odwołujemy: pandemia Covid-19.

ROK 2021

XXI BCh zostaje odwołany z powodu pandemii Covid-19.. Na tegorocznym ŚP sprzedajemy książki a dochód  przeznaczamy  na badania wzroku dzieci w wieku przedszkolnym. Nasz stypendysta Jeremi Łukanus dostaje się na studia w USA! A więc warto było w niego zainwestować! Z powodu pandemii odwołujemy naszą tradycyjną WL planowaną na 16 grudnia. Rok absolutnie nietypowy!

ROK 2022

22 stycznia XXI BCh  w Dworku Chopina. W kwietniu przyjmujemy do LC Monikę Legan i Jerzego Kożucha. W WWK prezydentem zostaje Andrzej Mrożek, v-ce prezydentem Jolanta Musiał-Mikrut. 28 kwietnia nasz LC wizytuje Gubernator Okręgu 121 Polska Anna Werno. W związku z wojną w Ukrainie nasz LC występuje do Okręgu o granty na pomoc dla uchodźców wojennych, wyposażamy dwa mieszkania dla Ukraińców a Gubernator Ania osobiście przekazuje je władzom gminy. Otrzymujemy darowizny od Lionów niemieckich z przeznaczeniem dla walczącej Ukrainy. Wszystkie dary dystrybuujemy do Ukrainy. 23 maja przychodzą dary z LC Audun-le-Tiche we Francji, natychmiast je wysyłamy. Również w maju nasz LC uzyskał kolejny grant z Okręgu. Zakupiliśmy sprzęt i wyposażenie do tymczasowych mieszkań dla uchodźców w gminie Szczytna. 30 czerwca, na XLVI Sesji Rady Miejskiej w Szczytnej przekazaliśmy  na ręce burmistrza dary o łącznej wartości blisko 58 tys. zł.

Z LC Oberharz w RFN otrzymaliśmy pomoc humanitarną dla uchodźców ukraińskich, którą przekazaliśmy do ośrodków koordynacyjnych w Szczytnej, Dusznikach Zdroju, Lądku Zdroju, Kudowie Zdroju. W lipcu ŚP, sprzedajemy książki. Nasz LC uczestniczy w obchodach 30. lecia LC Rychnov. W maju przekazujemy zestaw gier planszowych i zabawek dla dzieci ukraińskich. Wspomagamy Miejski Zespół Szkół w likwidacji wstydliwego tematu wykluczenia menstruacyjnego dziewcząt z biednych rodzin. Bierzemy pod opiekę klubu młodych biathlonistów ukraińskich, uchodźców wojennych, kupujemy im obuwie i dofinansowujemy pobyt w internacie. BN w listopadzie w Weronie a 19 grudnia organizujemy ZM dla dzieci ukraińskich przebywających w Dusznikach Zdr. 20 grudnia WL w Sonacie.

ROK 2023

5 stycznia odwiedza nasz klub nowy Strefowy na Dolny Śląsk – Janusz Brzezinka. 21 stycznia XXII BCh w Dworku Chopina. W balu bierze udział Gubernator Okręgu 121 Polska Jerzy Ciesiul. 10 marca odbywa się w Weronie V TGK, najlepszy z dotychczas zorganizowanych.

Piotr Parzyński

Past President LC Duszniki Zdrój

Zaproszenie na VI Turniej Kręgli

Podziękowania dla Darczyńców 💖

Chcielibyśmy z całego serca podziękować wszystkim wspaniałym sponsorom i hojnym darczyńcom, którzy uczynili nasz Bal Charytatywny niezapomnianym wydarzeniem!

Wasza hojność i wsparcie sprawiły, że licytacja była niezwykle udana, pełna emocji i radości. Dzięki Wam udało się zebrać środki na cele statutowe naszego Klubu, co pomoże nam kontynuować nasze działania na rzecz społeczności.

Dziękujemy za Waszą dobroć i zaangażowanie. Jesteśmy wdzięczni za Waszą bezinteresowną hojność, która przyczyniła się do sukcesu naszego wydarzenia. Dzięki Wam możemy wspólnie tworzyć pozytywną różnicę w życiu innych.

Szczegolnie dziękujemy: Cabello Spa Centrum Odbudowy i Pielęgnacji WłosówKłodzko, Werona&SpaDusznikiZdrój, Castorama, @ZEMDCMotors,  @CalamaniaDusznikiZdrój, Tomek Bohdanowicz, Muzeum Papiernictwa DusznikiZdrój, AutoMotoKlubKłodzko, HighFitnessKłodzko, LeclercKłodzko, Mazurska Bania Rybical oraz pozostałym Darczyńcom. Dziękujemy za Wasze wsparcie!

Bal Charytatywny 2024

Tegoroczny Bal Charytatywny zorganizowany przez nasz Klub  był niezapomnianym wydarzeniem pełnym piękna i dobrej energii!

Dzięki zaangażowaniu uczestników Balu udało nam się zebrać fundusze na cele statutowe Klubu.

Jak co roku w Balu uczestniczyli Członkowie zaprzyjaźnionego Klubu z Czech  LC Rychnov nad Knezou. Swoją obecnością zaszczyciła nas też   Przewodnicząca Strefy Dolnośląskiej Beata Tabernacka oraz inni goście którzy dodali wyjątkowego koloru temu  wieczorowi.

Wspaniałe emocje dostarczył nam koncert naszego utalentowanego stypendysty Wojtka oraz uroczej śpiewaczki Hany Synkovej z Czech.

Nie mogło zabraknąć również uroczystości zaprzysiężenia nowej Członkini LC Duszniki Zdrój, Anny Kachurovskiej. Witamy ją serdecznie w naszym gronie!

Dziękujemy z głębi serca wszystkim uczestnikom Balu oraz organizatorom za zaangażowanie i poświęcony czas. Wasza hojność i wsparcie sprawiły, że to wydarzenie było nie tylko niezapomniane, ale również pomocne dla realizacji

naszych statutowych celów.

Razem tworzymy piękne chwile i wspieramy ważne inicjatywy. Dziękujemy i do zobaczenia na kolejnym Balu Charytatywnym!

   

   

Życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

W magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia, chcemy przekazać wyjątkowe życzenia dla każdego z Was.

 Niech te dni niosą ze sobą ciepło serca, radość i nadzieję. Szczególnie myślimy o tych, którzy czują się samotni - niech znajdą wsparcie w bliskości przyjaciół i rodziny, a serca otaczających ich ludzi niech będą pełne zrozumienia i troski.

Życzymy Wam spokoju w sercu, uśmiechów na twarzy i chwil pełnych miłości. Niech Nowy Rok przyniesie spełnienie marzeń i mnóstwo pozytywnych zmian.

Z serca, Lions Club Duszniki Zdrój #Wspólnota #WesołychŚwiąt #ŁączymySercezPasją

Życzenia za Uśmiech - Kartka dla Seniora

Z radością informujemy o pięknej akcji "Życzenia za Uśmiech - Kartka dla Seniora", zorganizowanej i koordynowanej przez LC Szczecin Cogito!

Uczniowie szkół, przedszkoli i żłobków przygotowali wyjątkowe kartki świąteczne, które  za pośrednictwem naszego Klubu, trafią do samotnych Seniorów będących  pod opieką OPS Duszniki Zdrój oraz Magdalenki Domu Seniora w Dusznikach Zdroju.

Dziękujemy LC Szczecin Cogito za tę piękną inicjatywę! Wasze serce, zatopione w świątecznej magii, sprawi, że te Święta będą jeszcze piękniejsze dla naszych starszych przyjaciół. Niech ta świąteczna akcja  przyniesie im radość i uśmiech  w tym świątecznym czasie 

Logowanie dostępne dla członków Lions Clubu Duszniki-Zdrój