Lions Club Duszniki-Zdrój
We serve

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ŻYCIU LIONS CLUBU

                           W DUSZNIKACH ZDROJU

 

UWAGA: w celu skrócenia tekstu wprowadza się legendę:

LEGENDA: BCh               Bal Charytatywny organizowany przez LC

                        WWK            Wybory władz klubu

                        MWM           Międzynarodowa wymiana młodzieży LCI

                        ZM                 Zabawa mikołajkowa organizowana przez LC

                        WL                 Wigilia Lionów

                        ŚP                   Święto Papieru w Muzeum Papiernictwa

                        RAJD             Samochodowy Rajd Lions Clubu Duszniki Zdr

                        BN                  Beaujolais Nouveau

                        WMT            Wspieranie młodych talentów

                        TGK               Turniej gry w kręgle

ROK 2000

Lions Club w Dusznikach Zdroju powstaje dnia 15 stycznia.

Członkowie założyciele to: Zofia Tobiczyk, Teresa Kowalska, Teresa Wojtyła, Anna Borecka, Alicja Adamska, Anna Stefaniszyn, Jadwiga Sulikowska-Śleziak, Bożena Makowska, Jolanta Musiał-Mikrut, Danuta Szczepocka, Wiesław Kamyczek, Heliodor Loose, Piotr Zilbert, Andrzej Wyszomirski, Grzegorz Średziński, Jan Lipiec, Leszek Skrzypczak, Janusz Rajzer, Zdzisław Ziemczonek, Sylwester Filipiak, Edward Głuszek, Jan Szaga. W WWK – I prezydentem zostaje wybrany Leszek Skrzypczak, v-ce prezydentem Grzegorz Średzinski. Genezą powstania dusznickiego klubu była tragiczna powódź z roku 1998, kiedy to Lion Gul Amiri z LC Concordia w Poznaniu  przywiózł, w imieniu Okręgu 121 Polska, do Dusznik Zdroju pomoc materialną dla ludzi dotkniętych kataklizmem. Gul Amiri zaraził ideą lionizmu ówczesną dyrektorkę OPS Panią Jadwigę Sulikowską-Śleziak, która przy współpracy z burmistrzem Dusznik Zdr. Grzegorzem Średzinskim oraz Leszkiem Skrzypczakiem, emerytowanym, byłym dyrektorem ZEM w Dusznikach Zdr. , po wielu rozmowach z wielu kandydatami doprowadzili do powstania LC w naszym niedużym mieście.  W dniu powołania klubu odbył się także I BCh. Jako główne cele działania LC przyjęto ogólnie pojętą dbałość o zdrowie mieszkańców naszej małej ojczyzny (w tym roku – badania prostaty u mężczyzn 50+ oraz badania mammograficzne dla kobiet 45-65) oraz dofinansowanie posiłków dla dzieci szkolnych z biednych rodzin. Powstanie LC odnotowują liczne gazety lokalne na Ziemi Kłodzkiej.

ROK 2001

19 stycznia II BCh, dochód z balu przeznaczamy na działalność statutową. Do klubu przyjmujemy trzy osoby: Lucynę Hanus, Mariana Sozańskiego i  Grażynę Gongało-Lebiedź. W ramach MWM gościmy młodego Szweda. Organizujemy półkolonie dla 25 dzieci z biednych rodzin oraz dofinansowujemy kolonie dla 20 dzieci.  W lipcu organizujemy badania słuchu dla 231 mieszkańców Dusznik Zdr. W trakcie WWK decydujemy, że cały Zarząd pozostaje w niezmienionym składzie na kolejną roczną kadencję. W ramach WMT fundujemy stypendium dla Patrycji Jastrząb. W listopadzie spotykamy się z członkami LC Rychnov Rep. Czeska. WL organizujemy w hotelu Fryderyk u Liona Edwarda Głuszka.

ROK 2002

III BCh - 19 stycznia w Dworku Chopina, dochód z balu przeznaczamy na dożywianie dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha i Heleny Marusarzówny w Dusznikach Zdroju. W wyniku WWK prezydentem zostaje Grzegorz Średziński a v_ce prezydentem Alicja Adamska. Klub organizuje ZM dla dzieci w Szkole Podstawowej, kolejnego wsparcia udzielamy   Zw. Niewidomych w Dusznikach Zdr. WL urządzamy tym razem w hotelu Erato. W mijającym roku prasa lokalna Ziemi Kłodzkiej poświęca sporo uwagi pracy i osiągnięciom naszego LC. Klub aktywnie uczestniczy w MWM organizowanej przez LCI. Staraniem naszego LC wyjeżdżają:  1 osoba – do Holandii, 1 osoba – do Włoch, 1 osoba – do Niemiec.

ROK 2003

IV BCh – 25 stycznia,  dochód z balu przeznaczamy na dożywianie 120 dzieci z biednych rodzin, zakup sprzętu dla niewidomych oraz badania przesiewowe kobiet na osteoporozę. W konwencji Lionów Okręgu 121 w Gdańsku uczestniczą po raz pierwszy członkowie naszego LC: Wiesław Kamyczek i Grzegorz Średziński ze swoimi małżonkami, jako osobami towarzyszącymi. 20 czerwca podpisujemy I umowę o realizacji wspólnego projektu z LC Rychnov w ramach tzw. małych grantów. Projekt nosi nazwę „TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI CHARYTATYWNYCH” i opiewa na kwotę 3625 EUR. Po raz pierwszy nasz LC uczestniczy w obchodach ŚP w Dusznikach Zdroju, gdzie wystawiamy stoisko z wypiekami przygotowanym przez członkinie naszego klubu oraz małżonki członków LC a dochód ze sprzedaży zasila charytatywne konto klubu. W MWM uczestniczą: 1 osoba – Szwajcaria, 1 osoba – Włochy, 1 osoba – Irlandia. Klub nawiązuje kontakt z niemieckim LC Grafschaft Hoya a jego członkowie odwiedzają nasze miasto. W ramach WMT fundujemy stypendium dla Weroniki Krasoń. Rok kończymy organizacją dorocznej ZM dla dzieci Szkoły Podstawowej  w Dusznikach.

ROK 2004

11 stycznia nasz klub uczestniczy w organizacji XII Finału WOŚP w Dusznikach Zdroju a 24 stycznia odbywamy nasz V BCh nazwany Balem z Serduszkiem (ponieważ nasz LC przejął w tym roku organizację finału WOŚP od miejscowego Ośrodka Kultury, Sportu, Rekreacji i Turystyki). Dochód z balu idzie na akcję dożywiania dzieci szkolnych. 17 kwietnia klub gości w Dusznikach Lionów z miasta Hoya RFN. Na majowej konwencji Okręgu 121 nasz prezydent Grzegorz Średziński zostaje wybrany Strefowym na Dolny Śląsk oraz odbiera dyplom dla Lions Clubu w Dusznikach Zdr. za zajęcie IX  m. w konkursie na najlepszy klub kadencji 2003/2004 podpisany przez gubernatora Okręgu 121 Mariusza Szeiba oraz światowego prezydenta Lionizmu Clementa F. Kusiaka. W związku z upływem kadencji odbywają się WWK: prezydentem zostaje Leszek Skrzypczak  a v-ce prezydentami Heliodor Loose i Jadwiga Sulikowska-Śleziak. Uczestniczymy w ŚP w dniach 24-25 lipca. Na naszym stoisku, obok wypieków, wystawiamy także stare książki (co stanie się w kolejnych latach tradycją). W dniach 10-12 września, w dusznickim hotelu „Jarzębina” odbywa się posiedzenie Gabinetu Gubernatora Okręgu 121 Polska.  Lioni z Okręgu 121 z Zarządem naszego LC zwiedzają Muzeum Papiernictwa. Na nasze zaproszenie przebywają w Dusznikach dzieci Polonii z syberyjskiej wioski Wierszyna. W MWM uczestniczą: 2 osoby. Rok kończymy ZM dla dzieci szkolnych oraz WL w dniu 22 grudnia w hotelu „Sonata” u naszej Lionki Teresy.

ROK 2005

VI BCh odbywa się 29 stycznia w Sali Kameralnej im. J. Webera w dusznickiej FMFCh. Polonijnym dzieciom z syberyjskiej Wierszyny, które w lecie ub. roku przebywały w Dusznikach Zdr. wysyłamy paczki ze słodyczami i polskimi książkami. Klub współuczestniczy w organizacji I Dziecięcego Maratonu Ukraina – Atlantyk odbywającego się w dniach 3 lipca – 27 sierpnia. Organizujemy i zabezpieczamy trasę tego dziecięcego rowerowego rajdu na odcinku Szczytna – Duszniki Zdr. W MWM do Finlandii wyjeżdża 1 osoba. Nawiązujemy współpracę ze Szpitalem-Sanatorium Dziecięcym „Orlik” w Czermnej-Bukowinie  k/Kudowy Zdroju. Pomagamy zorganizować koło strzeleckie dla dzieci w „Orliku” oraz organizujemy tu tegoroczną ZM. Tradycyjna WL odbywa się 21 grudnia, u naszej Lionki Tereski w „Sonacie”.

ROK 2006

Dnia 28 stycznia odbywa się VII BCh po raz drugi w pięknej Sali Webera. Na balu przyjmujemy do LC Krystynę Chudzyńską i Laurenta Jourdan. W

WWK zostają wybrani: prezydent – Aneta Ożga, v-ce prezydent – Jolanta Musiał-Mikrut. Dofinansowujemy kwotą 4 tys. zł zakup leków dla pacjentów dziecięcych „Orlika” w Czermnej-Bukowinie. W maju  skarbnik LC, Danusia Szczepocka odwiedza siedzibę LIONS CLUB INTERNATIONAL w Oak Brook k/Chicago. W dniu 16 września spotykamy się na uroczystej kolacji w Pałacu Łomnica z Lionami z niemieckiego Lions Clubu Ingelbeim im Schloss Lomnitz.  Na początku grudnia organizujemy ZM dla dzieci w Sanatorium „Orlik” a w dniu 21 grudnia u naszej Tereski w hotelu „Sonata” odbywa się tradycyjna WL.

ROK 2007

VIII BCh odbywa się w Sali Webera w dniu 27 stycznia. Przyjmujemy do klubu Piotra Parzyńskiego. W lipcu uczestniczymy w ŚP a dochód ze sprzedaży książek przeznaczamy na pomoc dla dzieci poszkodowanych przez huragan w okolicach Częstochowy. W ramach MWM wyjeżdżają trzy osoby:  2 osoby - do Danii oraz 1 osoba - do Turcji. 6 grudnia organizujemy  ZM dla dzieci w Szkole Podstawowej w Dusznikach a 19 grudnia WL  u Tereski w „Sonacie”.

ROK 2008

IX BCh odbywa się w Sali Webera w dniu 19 stycznia. Hasło balu: „Pomoc dzieciom w drodze do Europy” – stypendia dla zdolnych dzieci, zakup sprzętu dydaktycznego, dożywianie dzieci z biednych rodzin. Odbywają się WWK : prezydent – Jolanta Musiał-Mikrut, v-ce prezydent – Teresa Wojtyła. Uczestniczymy w dorocznym ŚP, sprzedajemy używane książki,

WL odbywa się tradycyjnie w grudniu w „Sonacie”.

ROK 2009

X BCh organizujemy 24 stycznia w Dworku Chopina. 16 czerwca  w Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowym im. mjr pil. Czecha Nowackiego odsłaniamy tablicę pamiątkową ufundowaną przez nasz klub. Tablica upamiętnia bohatera II Wojny Światowej, lotnika polskiego dywizjonu 301 w Anglii, kawalera Orderu Virtuti Militari, wieloletniego mieszkańca Dusznik Zdroju pilota Czesława Nowackiego. Na uroczystości byli obecni: syn majora Nowackiego Robin oraz bratanek majora Roman Nowacki z małżonką. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością żołnierze Sił Powietrznych z dowódcą 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu gen. Michałem Sikorą, kompania honorowa wraz z pocztem sztandarowym 31 Batalionu Radiotechnicznego oraz delegacja 3 Bazy Lotniczej i Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.  Orkiestra Sił Powietrznych z Bytomia uświetniła naszą uroczystość, dając po zakończeniu części oficjalnej, koncert i pokaz musztry paradnej w Parku Zdrojowym. W ramach MWM wyjeżdża 5 osób: 3 osoby – do Turcji, 1 osoba – do Włoch, 1 osoba – do Danii. Uczestniczymy w ŚP,  a ZM urządzamy w Przedszkolu Miejskim, WL w „Sonacie” u Tereski.

ROK 2010

XI BCh odbywa się 23 stycznia. Ma on szczególnie uroczysty charakter gdyż obchodzimy 10. rocznicę działalności LC w Dusznikach Zdr.  W WWK wybieramy nowe władze klubu na  kadencję 2010-2012:

prezydent – Teresa Wojtyła, v-ce prezydent – Laurent Jourdan.                

Kolejny raz sprzedajemy używane książki na kiermaszu z okazji ŚP a ZM urządzamy dla dusznickich przedszkolaków. WL  - 7 grudnia u Tereni.

ROK 2011

Ten rok zaczynamy nietypowo, od wizyty członków naszego LC w siedzibie dusznickiego Związku Niewidomych, gdzie przekazujemy sprzęt ochronny i profilaktyczny ufundowany z naszych środków finansowych.  XII BCh – 29 stycznia w Dworku Chopina. W maju organizujemy pierwsze przesiewowe badanie wzroku dusznickich dzieci. Aktywnie pomaga nam w akcji sympatyk naszego LC, lekarz okulista Genowefa Parkosz. W MWM uczestniczą: 1 osoba – Francja, 1 osoba – Szwecja, 1 osoba – Niemcy. W grudniu odbywa się ZM w Przedszkolu a tradycyjna WL u Tereski w „Sonacie”

ROK 2012

Ten rok również zaczynamy nietypowo. Z powodu kryzysu w kraju oraz zbyt niskiej frekwencji odwołujemy XIII BCh! Potwierdziło się stare przysłowie o pechowej „13”.  Jest nam bardzo smutno! W WWK - nowe władze LC: prezydent – Laurent Jourdan, v-ce prezydent – Wacław Bróż. W dniu 7 lipca organizujemy I RAJD, potem uczestniczymy tradycyjnie w ŚP a w listopadzie  BN u Zdzicha w Zieleńcu. W grudniu WL w „Sonacie”.

ROK 2013

XIII BCh odbywa się 19 stycznia w Dworku Chopina. W tym roku robimy kolejne badania przesiewowe wzroku dzieci. Obejmujemy nimi kilkaset dzieci z Ziemi Kłodzkiej. Odbywa się II RAJD, klub uczestniczy w ŚP, po raz drugi organizujemy BN u Zdzicha oraz WL u Tereni w „Sonacie”.

ROK 2014

18 stycznia odbywa się XIV BCh. W ramach WMT fundujemy stypendium dla młodego pianisty Sławomira Krysy. 28 czerwca odbywa się III RAJD. Na WWK wybieramy: prezydent – Wacław Bróż, v-ce prezydent – Piotr Parzyński. W dniu 8 maja odwiedza nasz klub Gubernator Okręgu 121 Polska Paweł Cieśliński. W lipcu, na dorocznym ŚP sprzedajemy książki. W ramach  MWM do Turcji wyjeżdża 1 osoba. Podpisujemy umowę z LC w Rychnovie w spawie badania wzroku dzieci od 3 do 6 lat, metodą przesiewową, przy wykorzystaniu specjalistycznego aparatu posiadanego przez Czechów. Hasło akcji: ZDROWE OCZY NASZYCH DZIECI. W związku z wyprowadzeniem się z Dusznik Zdr. nasz klub opuszcza jeden z jego założycieli, dwukrotny prezydent klubu Leszek Skrzypczak. 6 listopada przekazujemy zakupiony przez LC sprzęt dla Zw. Niewidomych w Dusznikach Zdr. BN tym razem w hoteluEsperanto”. Rok kończymy WL w dniu 18 grudnia w „Sonacie”

ROK 2015

Rok rozpoczynamy tradycyjnie XV BCh w dniu 7 lutego. Kontynuujemy badanie oczu dzieci. Przebadano ogółem 171 osób. Nasz klub wizytuje v-ce gubernator Okręgu 121 Zdzisław Ryszkowski, który proponuje zorganizowanie przez nas letniego międzynarodowego Lions Camp dla młodzieży w Dusznikach. Organizujemy obóz w którym uczestniczy 19 osób z 8 krajów świata,  a jego przebieg  zostaje wysoko oceniony przez władze Okręgu 121.  W dniu 27 czerwca organizujemy IV RAJD  a 19 listopada BN. 21 grudnia odbywa się WL u Teresy w „Sonacie”.

ROK 2016

XVI BCh odbywa się 23 stycznia, z dochodu z balu dofinansowujemy zakup sprzętu ochronnego dla osób niewidomych z Dusznik Zdr. oraz Szczytnej i przekazujemy go Zarządowi Związku Niewidomych. W WWK prezydentem zostaje Piotr Parzyński, v-ce prezydentem Grzegorz Średziński.

8 października odbywa się w Dworku Chopina Konwencja Nadzwyczajna Okręgu 121 Polska a nasz LC aktywnie uczestniczy w jej organizacji. BN odbywa się w listopadzie, tym razem w hotelu „Werona” u  naszej Lionki Wioletty Onyszczuk, a WL 20 grudnia w „Sonacie” u Tereski.

ROK 2017

XVII BCh odbywa się 21 stycznia a w marcu, z okazji Dnia Kobiet organizujemy w hotelu Werona I TGK a dochód z tej imprezy przeznaczamy na zakup sprzętu dydaktycznego dla szkół Ziemi Kłodzkiej. Odbywa się V RAJD, a dochód idzie na dofinansowanie akcji LCI pt. „Szczepienia Przeciw Odrze i Różyczce w Krajach Trzeciego Świata”. W listopadzie BN w „Weronie”, 29 listopada wręczamy ufundowany przez LC sprzęt ochronny dla Zw. Niewidomych a 19 grudnia tradycyjna WL w „Sonacie”.

ROK 2018

Nasz XVIII BCh odbywa się 20 stycznia, na balu przyjmujemy do klubu Stanisława Kudełkę  i Andrzeja Ostrowskiego. W marcu organizujemy II TGK, cieszy się on wielkim powodzeniem, zarobione pieniądze idą na zakup rzutnika dla pracowni jęz. ang. w Liceum im. Chrobrego w Kłodzku. W WWK prezydentem zostaje Grzegorz Średziński, v-ce prezydentem Elżbieta Paluch. Klub uczestniczy w ŚP, odwiedza nas Strefowy  na Dolny Śląsk Jerzy Ciesiul. Klub podejmuje wsparcie finansowe młodego pianisty ze Szczytnej, Jeremiego Łukanusa. W dniach 21-29 lipca odbywa się w Dusznikach II LIONS CAMP dla 17 uczestników z 11 krajów świata zorganizowany przy udziale naszego LC.  W lipcu uczestniczymy w ŚP, 22 listopada – BN w Weronie a 18 grudnia WL w Sonacie. Nasz stypendysta Jeremi Łukanus notuje wiele sukcesów na koncertach. Brawo!

ROK 2019

26 stycznia odbywa się XIX BCh, na balu przyjmujemy do klubu Andrzeja Mrożka, w marcu organizujemy III TGK. Mamy zgłoszonych 12 drużyn! Turniej odbywa się pod hasłem 30.lecia lionizmu w Polsce. W ramach ogólnoświatowej akcji walki z cukrzycą oraz z okazji 20.lecia naszego LC organizujemy Rajd Pieszy pod hasłem: „Profilaktyka Cukrzycy”. W dniach 27-28 lipca bierzemy udział w ŚP, gdzie sprzedajemy używane książki a 21 listopada spotykamy się na  BN w pensjonacie AGAL w Zieleńcu. 19 grudnia tradycyjna WL w „Sonacie”.

ROK 2020

25 stycznia jubileuszowy XX BCh w Dworku Chopina. W marcu IV TGK, startuje aż 14 drużyn ! W WWK prezydentem zostaje Elżbieta Paluch a

v-ce prezydentem Bożena Bohdanowicz. Na ŚP kiermasz książek a dochód przeznaczamy na badania wzroku dzieci w wieku przedszkolnym. Na Konwencji Krajowej Okręgu 121 Polska nasza Lionka Jolanta Musiał-Mikrut zostaje Strefową na Dolny Śląsk. We wrześniu klub otrzymuje grant w wys. 3 tys. PLN i uczestniczy w polsko-amerykańskim projekcie: „Krokusik po Covid-19” – wspólnie z mieszkańcami Dusznik sadzimy krokusy w Parku Zdrojowym. BN i WL odwołujemy: pandemia Covid-19.

ROK 2021

XXI BCh zostaje odwołany z powodu pandemii Covid-19.. Na tegorocznym ŚP sprzedajemy książki a dochód  przeznaczamy  na badania wzroku dzieci w wieku przedszkolnym. Nasz stypendysta Jeremi Łukanus dostaje się na studia w USA! A więc warto było w niego zainwestować! Z powodu pandemii odwołujemy naszą tradycyjną WL planowaną na 16 grudnia. Rok absolutnie nietypowy!

ROK 2022

22 stycznia XXI BCh  w Dworku Chopina. W kwietniu przyjmujemy do LC Monikę Legan i Jerzego Kożucha. W WWK prezydentem zostaje Andrzej Mrożek, v-ce prezydentem Jolanta Musiał-Mikrut. 28 kwietnia nasz LC wizytuje Gubernator Okręgu 121 Polska Anna Werno. W związku z wojną w Ukrainie nasz LC występuje do Okręgu o granty na pomoc dla uchodźców wojennych, wyposażamy dwa mieszkania dla Ukraińców a Gubernator Ania osobiście przekazuje je władzom gminy. Otrzymujemy darowizny od Lionów niemieckich z przeznaczeniem dla walczącej Ukrainy. Wszystkie dary dystrybuujemy do Ukrainy. 23 maja przychodzą dary z LC Audun-le-Tiche we Francji, natychmiast je wysyłamy. Również w maju nasz LC uzyskał kolejny grant z Okręgu. Zakupiliśmy sprzęt i wyposażenie do tymczasowych mieszkań dla uchodźców w gminie Szczytna. 30 czerwca, na XLVI Sesji Rady Miejskiej w Szczytnej przekazaliśmy  na ręce burmistrza dary o łącznej wartości blisko 58 tys. zł.

Z LC Oberharz w RFN otrzymaliśmy pomoc humanitarną dla uchodźców ukraińskich, którą przekazaliśmy do ośrodków koordynacyjnych w Szczytnej, Dusznikach Zdroju, Lądku Zdroju, Kudowie Zdroju. W lipcu ŚP, sprzedajemy książki. Nasz LC uczestniczy w obchodach 30. lecia LC Rychnov. W maju przekazujemy zestaw gier planszowych i zabawek dla dzieci ukraińskich. Wspomagamy Miejski Zespół Szkół w likwidacji wstydliwego tematu wykluczenia menstruacyjnego dziewcząt z biednych rodzin. Bierzemy pod opiekę klubu młodych biathlonistów ukraińskich, uchodźców wojennych, kupujemy im obuwie i dofinansowujemy pobyt w internacie. BN w listopadzie w Weronie a 19 grudnia organizujemy ZM dla dzieci ukraińskich przebywających w Dusznikach Zdr. 20 grudnia WL w Sonacie.

ROK 2023

5 stycznia odwiedza nasz klub nowy Strefowy na Dolny Śląsk – Janusz Brzezinka. 21 stycznia XXII BCh w Dworku Chopina. W balu bierze udział Gubernator Okręgu 121 Polska Jerzy Ciesiul. 10 marca odbywa się w Weronie V TGK, najlepszy z dotychczas zorganizowanych.

Piotr Parzyński

Past President LC Duszniki Zdrój

XXXII Konwencja Okręgu 121 Polska w Szczecinie

W dniach 17.05.24-18.05.24 w Szczecinie odbyła się XXXII Konwencja Krajowa Okręgu 121 Polska. Podczas Konwencji miała miejsce dyskusja nad sprawozdaniem finansowym Okręgu, wybór nowego Zarządu kadencji 2024/2025 oraz wiele równie ważnych wydarzeń towarzyszących, takich jak zwiedzanie miasta Szczecin, koncert niewidomych młodych artystów z programu "Słońce w Sobie", oraz Bal Gubernatora z okazji 35-lecia Lionizmu w Polsce.

Zdjęcia z wydarzenia można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/people/Konwencja-LCI-Szczecin-2024/61558578826416/?locale=pl_PL

   

   

   

 

Akcja sprzątania Ziemi 2024

Dnia 20 kwietnia z okazji Dnia Ziemi odbyła się Akcji sprzątania Ziemi. Członkowie Klubu Lions przeszli żółtym szlakiem od Rynku w Dusznikach Zdroju do Schroniska pod Muflonem zbierając po drodze śmieci.

                      

Podziękowanie za wsparcie organizacji VI Turnieju Gry w Kręgle Kobiet 2024

Zaproszenie na VI Turniej Kręgli

Podziękowania dla Darczyńców 💖

Chcielibyśmy z całego serca podziękować wszystkim wspaniałym sponsorom i hojnym darczyńcom, którzy uczynili nasz Bal Charytatywny niezapomnianym wydarzeniem!

Wasza hojność i wsparcie sprawiły, że licytacja była niezwykle udana, pełna emocji i radości. Dzięki Wam udało się zebrać środki na cele statutowe naszego Klubu, co pomoże nam kontynuować nasze działania na rzecz społeczności.

Dziękujemy za Waszą dobroć i zaangażowanie. Jesteśmy wdzięczni za Waszą bezinteresowną hojność, która przyczyniła się do sukcesu naszego wydarzenia. Dzięki Wam możemy wspólnie tworzyć pozytywną różnicę w życiu innych.

Szczegolnie dziękujemy: Cabello Spa Centrum Odbudowy i Pielęgnacji WłosówKłodzko, Werona&SpaDusznikiZdrój, Castorama, @ZEMDCMotors,  @CalamaniaDusznikiZdrój, Tomek Bohdanowicz, Muzeum Papiernictwa DusznikiZdrój, AutoMotoKlubKłodzko, HighFitnessKłodzko, LeclercKłodzko, Mazurska Bania Rybical oraz pozostałym Darczyńcom. Dziękujemy za Wasze wsparcie!

Logowanie dostępne dla członków Lions Clubu Duszniki-Zdrój