Lions Club Duszniki-Zdrój
We serve

Lions Club - cele i zasady działania

 Kim jesteśmy ?

Lions Club Duszniki Zdrój powstał w styczniu 2000 roku, jest członkiem największej na świecie pozarządowej organizacji charytatywnej – Lions Club International ( LCI ), akredytowanej przy ONZ i Radzie Europy. LCI liczy ponad milion trzysta tysięcy członków zrzeszonych w ponad czterdziestu pięciu tysiącach klubów działających w ponad dwustu krajach. W Polsce działa aktualnie ponad pięćdziesiąt klubów, liczących łącznie około 1 100 członków.

 Motto LCI.

Mottem LCI jest hasło „We serve”  („Służymy”).

 Cele LCI.

Ojcowie Założyciele określili w 1917 roku następujące cele Organizacji:

- rozwijanie i umacnianie ducha porozumienia między ludźmi na całym świecie;

- krzewienie zasad dobrego obywatelstwa i sprawiedliwego sprawowania rządów;

- współtworzenie pomyślnego rozwoju społeczności lokalnych w sferze obywatelskiej, kulturalnej, społecznej i moralnej;

- jednoczenie klubów więzami przyjaźni, partnerstwa i wzajemnego zrozumienia;

- tworzenie płaszczyzny do swobodnej dyskusji nad sprawami publicznymi, jednakże z wykluczeniem stronniczych debat politycznych oraz sekciarskich dysput religijnych;

- zachęcanie ludzi dobrej woli do bezinteresownej działalności społecznej, do sprawnego działania i przestrzegania wysokich standardów etycznych w handlu, przemyśle, wolnych zawodach, działalności publicznej i przedsięwzięciach prywatnych.

 Co robimy ?

LCI inicjuje i realizuje od ponad osiemdziesięciu lat szereg międzynarodowych programów humanitarnych służących między innymi niewidomym i słabowidzącym, wymianie młodzieży, edukacji, rozwojowi dzieci i młodzieży.

  Jak działamy w naszym Lions Club Duszniki Zdrój.

Od ponad dwudziestu lat, kierując się ku osiągnięciu celów zapisanych w statucie naszego stowarzyszenia udało nam się  zrealizować wiele przedsięwzięć mających nie tylko charakter charytatywny i dobroczynny, ale ukierunkowanych także na wsparcie osób obdarzonych wyjątkowym talentem i propagowanie w życiu publicznym kulturalnych, etycznych form działania kształtujących właściwą postawę obywatelską.

Spośród wielu innych warte wymienienia są:

- zainicjowanie i realizacja programu opieki nad dziećmi ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dusznikach Zdroju, w tym fundowanie  śniadań dla 120 uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; Program przejęty przez Samorząd jest kontynuowany do dnia dzisiejszego: 

- rokrocznie kontynuowana pomoc finansowa i materialna dla Koła Niewidomych w Dusznikach Zdroju;

- fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej;

- międzynarodowa wymiana młodzieży.

 - organizacja i przeprowadzenie pierwszych na terenie miasta Duszniki-Zdrój ogólnodostępnych badań mammograficznych;

- organizacja badań przesiewowych wzroku dusznickich uczniów;

- organizacja lokalnego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

- rokroczne uczestnictwo w dorocznym Święcie Papieru w dusznickim Muzeum Papiernictwa;

- wsparcie doraźnie potrzebujących w szczególnych wypadkach losowych;

- współorganizacja, wsparcie i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych (gościna polskich dzieci z syberyjskiej wioski Wierszyka i zbiórka książek na ich rzecz, organizacja w Dusznikach Zdroju etapu Dziecięcego  Maratonu Kolarskiego z Ukrainy do Bretanii);

- inicjacja i czynne wsparcie idei nadania parkowi nad Czarnym Stawem imienia Czecha Nowackiego, bohaterskiego pilota II Wojny Światowej;

- pomoc i współdziałanie w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez LCI lub Zarząd Okręgu Polska Klubów Lions mających na celu pomoc społecznościom dotkniętym klęskami żywiołowymi ;

- udzielenie pomocy finansowej i materialnej uchodźcom ukraińskim przebywającym aktualnie na terenie powiatu kłodzkiego, w szczególności miasta Duszniki-Zdrój. Nasza pomoc nie ogranicza się do udziału w urządzeniu pomieszczeń mieszkalnych dla uchodźców, ale obejmuje także organizację imprez okolicznościowych dla ukraińskich dzieci i młodzieży, a także wsparcie udzielane konkretnym potrzebującym osobom;

Nasza działalność nie byłaby możliwa i skuteczna bez satysfakcji, którą czerpiemy z udziału w naszych przedsięwzięciach obserwując ich rezultaty. W celu uatrakcyjnienia naszych spotkań organizujemy je w różnych formach: począwszy od tych roboczych poprzez te z akcentem wigilijnym aż po współuczestnictwo w rajdach samochodowych Lions Club Duszniki-Zdrój, konkursu gry w kręgle, czy balu charytatywnego.

Utrzymujemy bliskie kontakty z czeskim Lions Club Rychnov n/Kneżnou.

Członkowie naszego klubu spotykają się w Hotelu „Sonata” w Dusznikach Zdroju. Spotkania te odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

Środki na działalność pozyskujemy ze składek członków klubu, z zbiórek publicznych, darowizn, a w szczególności z organizacji imprez charytatywnych, jak  na przykład kiermasze książek, czy też coroczny styczniowy bal charytatywny, odbywający się w rocznicę powstania Lions Club Duszniki Zdrój.

Wszystkie funkcje statutowe w klubie pełnione są społecznie. Obecnie Prezydentem naszego klubu, wybieranym na dwuletnią kadencję, jest Pan Andrzej Mrożek.

 

Duszniki Zdrój, 2022 r.

 

Święto Papieru 22-23.07.2023 Muzeum Papiernictwa Duszniki Zdrój

LC - joga 01.07.2023

W sobotę, 1lipca 2023 roku, przed południem w  Parku Zdrojowym w Dusznikach Zdroju, odbyła się otarta sesja jogi w plenerze.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie LC Duszniki Zdrój i miało charakter charytatywny, mając na celu zebranie funduszy na  cele statutowe klubu.

Zebrane podczas imprezy środki zostaną przeznaczone na celowe potrzeby zgłoszone do naszego klubu.

W tym dniu uczestnicy sesji jogi mieli okazję do uprawiania tej zdrowej formy aktywności fizycznej w malowniczym otoczeniu Parku Zdrojowego. Była to też, wspaniała okazja dla mieszkańców Dusznik Zdroju oraz odwiedzających miasto gości, by nie tylko zadbać o swoje ciało i umysł, ale także dać coś od siebie dla dobra innych.

Podczas wydarzenia zorganizowaliśmy również dodatkowe atrakcje dla dzieci. Były balony, loteria pluszaków, maskotek, książek oraz różnego rodzaju gry planszowe, które zapewniły najmłodszym uczestnikom mnóstwo radości i uśmiechu.

Park Zdrojowy okazał się idealnym miejscem do organizacji sesji jogi na świeżym powietrzu. Otoczenie pełne zieleni, piękna pogoda  i odgłosy przyrody tworzyły atmosferę harmonii i relaksu. Uczestnicy mogli cieszyć się bliskością natury, jednocześnie praktykując jogę pod czujnym okiem doświadczonej instruktorki jogi. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem gości i mieszkańców spacerujących po Parku Zdrojowym.

Zorganizowana Sesja jogi w plenerze w Parku Zdrojowym w Dusznikach Zdroju była nie tylko okazją do zwiększenia świadomości zdrowego stylu życia, ale również do wspólnego działania oraz promocji pięknych Dusznik Zdroju.

Organizatorzy oraz uczestnicy wydarzenia mogą być dumni z tego, że ich wysiłek przyczynił się do wsparcia celów statutowych klubu i przyniósł radość zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

 Dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie naszej imprezy LC Duszniki Zdrój

     

 

   

Zaproszenie na otwartą sesję jogi 01.07.2023 w Dusznikach Zdr

Recital Fortepianowy Jeremiego Łukanusa w Dworku Chopina

Zapraszamy w niedzielę na koncert młodego pianisty Jeremiego Łukanusa.
Nasz Klub LC Duszniki w roli patrona medialnego.
Bilety do nabycia w Dworku Chopina, też przed koncertem.

Finał konkursu plastycznego na plakat pod hasłem "Wiosna ach to Ty"

Wręczanie nagród, dyplomów i drobnych upominków za udział w Konkursie plastycznym dla dziewczynek za parce zgłoszone z terenu Kotliny Kłodzkiej

Finał ogólnopolski konkursu odbył się 18.03.2023 we Wrocławiu w ramach organizowanego Forum Lionów. W finale tym, V  miejsce zajęła praca  autorstwa Blanki Tarkiewicz, tym samym zdobyła nagrodę wartości 100 zł , ufundowaną przez Gubernatora Okręgu 121 Polska Stowarzyszenia LC. Wielkie gratulacje.

Serdecznie gratulujemy  również pozostałym  dziewczynkom za  chęci i  udział w naszym  Konkursie oraz  za wykonanie pięknych prac, a ich rodzicom za zachęcenie dzieci do aktywności artystycznej.

Dzięki takim konkursom dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności artystyczne i kreatywność, budować pewność siebie i motywację, promować swoją twórczość i budować relacje.  

   

Logowanie dostępne dla członków Lions Clubu Duszniki-Zdrój