Lions Club Duszniki-Zdrój
We serve

Lions Club - cele i zasady działania

 Kim jesteśmy ?

Lions Club Duszniki Zdrój powstał w styczniu 2000 roku, jest członkiem największej na świecie pozarządowej organizacji charytatywnej – Lions Club International ( LCI ), akredytowanej przy ONZ i Radzie Europy. LCI liczy ponad milion trzysta tysięcy członków zrzeszonych w ponad czterdziestu pięciu tysiącach klubów działających w ponad dwustu krajach. W Polsce działa aktualnie ponad pięćdziesiąt klubów, liczących łącznie około 1 100 członków.

 Motto LCI.

Mottem LCI jest hasło „We serve”  („Służymy”).

 Cele LCI.

Ojcowie Założyciele określili w 1917 roku następujące cele Organizacji:

- rozwijanie i umacnianie ducha porozumienia między ludźmi na całym świecie;

- krzewienie zasad dobrego obywatelstwa i sprawiedliwego sprawowania rządów;

- współtworzenie pomyślnego rozwoju społeczności lokalnych w sferze obywatelskiej, kulturalnej, społecznej i moralnej;

- jednoczenie klubów więzami przyjaźni, partnerstwa i wzajemnego zrozumienia;

- tworzenie płaszczyzny do swobodnej dyskusji nad sprawami publicznymi, jednakże z wykluczeniem stronniczych debat politycznych oraz sekciarskich dysput religijnych;

- zachęcanie ludzi dobrej woli do bezinteresownej działalności społecznej, do sprawnego działania i przestrzegania wysokich standardów etycznych w handlu, przemyśle, wolnych zawodach, działalności publicznej i przedsięwzięciach prywatnych.

 Co robimy ?

LCI inicjuje i realizuje od ponad osiemdziesięciu lat szereg międzynarodowych programów humanitarnych służących między innymi niewidomym i słabowidzącym, wymianie młodzieży, edukacji, rozwojowi dzieci i młodzieży.

  Jak działamy w naszym Lions Club Duszniki Zdrój.

Od ponad dwudziestu lat, kierując się ku osiągnięciu celów zapisanych w statucie naszego stowarzyszenia udało nam się  zrealizować wiele przedsięwzięć mających nie tylko charakter charytatywny i dobroczynny, ale ukierunkowanych także na wsparcie osób obdarzonych wyjątkowym talentem i propagowanie w życiu publicznym kulturalnych, etycznych form działania kształtujących właściwą postawę obywatelską.

Spośród wielu innych warte wymienienia są:

- zainicjowanie i realizacja programu opieki nad dziećmi ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dusznikach Zdroju, w tym fundowanie  śniadań dla 120 uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; Program przejęty przez Samorząd jest kontynuowany do dnia dzisiejszego: 

- rokrocznie kontynuowana pomoc finansowa i materialna dla Koła Niewidomych w Dusznikach Zdroju;

- fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej;

- międzynarodowa wymiana młodzieży.

 - organizacja i przeprowadzenie pierwszych na terenie miasta Duszniki-Zdrój ogólnodostępnych badań mammograficznych;

- organizacja badań przesiewowych wzroku dusznickich uczniów;

- organizacja lokalnego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

- rokroczne uczestnictwo w dorocznym Święcie Papieru w dusznickim Muzeum Papiernictwa;

- wsparcie doraźnie potrzebujących w szczególnych wypadkach losowych;

- współorganizacja, wsparcie i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych (gościna polskich dzieci z syberyjskiej wioski Wierszyka i zbiórka książek na ich rzecz, organizacja w Dusznikach Zdroju etapu Dziecięcego  Maratonu Kolarskiego z Ukrainy do Bretanii);

- inicjacja i czynne wsparcie idei nadania parkowi nad Czarnym Stawem imienia Czecha Nowackiego, bohaterskiego pilota II Wojny Światowej;

- pomoc i współdziałanie w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez LCI lub Zarząd Okręgu Polska Klubów Lions mających na celu pomoc społecznościom dotkniętym klęskami żywiołowymi ;

- udzielenie pomocy finansowej i materialnej uchodźcom ukraińskim przebywającym aktualnie na terenie powiatu kłodzkiego, w szczególności miasta Duszniki-Zdrój. Nasza pomoc nie ogranicza się do udziału w urządzeniu pomieszczeń mieszkalnych dla uchodźców, ale obejmuje także organizację imprez okolicznościowych dla ukraińskich dzieci i młodzieży, a także wsparcie udzielane konkretnym potrzebującym osobom;

Nasza działalność nie byłaby możliwa i skuteczna bez satysfakcji, którą czerpiemy z udziału w naszych przedsięwzięciach obserwując ich rezultaty. W celu uatrakcyjnienia naszych spotkań organizujemy je w różnych formach: począwszy od tych roboczych poprzez te z akcentem wigilijnym aż po współuczestnictwo w rajdach samochodowych Lions Club Duszniki-Zdrój, konkursu gry w kręgle, czy balu charytatywnego.

Utrzymujemy bliskie kontakty z czeskim Lions Club Rychnov n/Kneżnou.

Członkowie naszego klubu spotykają się w Hotelu „Sonata” w Dusznikach Zdroju. Spotkania te odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

Środki na działalność pozyskujemy ze składek członków klubu, z zbiórek publicznych, darowizn, a w szczególności z organizacji imprez charytatywnych, jak  na przykład kiermasze książek, czy też coroczny styczniowy bal charytatywny, odbywający się w rocznicę powstania Lions Club Duszniki Zdrój.

Wszystkie funkcje statutowe w klubie pełnione są społecznie. Obecnie Prezydentem naszego klubu, wybieranym na dwuletnią kadencję, jest Pan Andrzej Mrożek.

 

Duszniki Zdrój, 2022 r.

 

XXXII Konwencja Okręgu 121 Polska w Szczecinie

W dniach 17.05.24-18.05.24 w Szczecinie odbyła się XXXII Konwencja Krajowa Okręgu 121 Polska. Podczas Konwencji miała miejsce dyskusja nad sprawozdaniem finansowym Okręgu, wybór nowego Zarządu kadencji 2024/2025 oraz wiele równie ważnych wydarzeń towarzyszących, takich jak zwiedzanie miasta Szczecin, koncert niewidomych młodych artystów z programu "Słońce w Sobie", oraz Bal Gubernatora z okazji 35-lecia Lionizmu w Polsce.

Zdjęcia z wydarzenia można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/people/Konwencja-LCI-Szczecin-2024/61558578826416/?locale=pl_PL

   

   

   

 

Akcja sprzątania Ziemi 2024

Dnia 20 kwietnia z okazji Dnia Ziemi odbyła się Akcji sprzątania Ziemi. Członkowie Klubu Lions przeszli żółtym szlakiem od Rynku w Dusznikach Zdroju do Schroniska pod Muflonem zbierając po drodze śmieci.

                      

Podziękowanie za wsparcie organizacji VI Turnieju Gry w Kręgle Kobiet 2024

Zaproszenie na VI Turniej Kręgli

Podziękowania dla Darczyńców 💖

Chcielibyśmy z całego serca podziękować wszystkim wspaniałym sponsorom i hojnym darczyńcom, którzy uczynili nasz Bal Charytatywny niezapomnianym wydarzeniem!

Wasza hojność i wsparcie sprawiły, że licytacja była niezwykle udana, pełna emocji i radości. Dzięki Wam udało się zebrać środki na cele statutowe naszego Klubu, co pomoże nam kontynuować nasze działania na rzecz społeczności.

Dziękujemy za Waszą dobroć i zaangażowanie. Jesteśmy wdzięczni za Waszą bezinteresowną hojność, która przyczyniła się do sukcesu naszego wydarzenia. Dzięki Wam możemy wspólnie tworzyć pozytywną różnicę w życiu innych.

Szczegolnie dziękujemy: Cabello Spa Centrum Odbudowy i Pielęgnacji WłosówKłodzko, Werona&SpaDusznikiZdrój, Castorama, @ZEMDCMotors,  @CalamaniaDusznikiZdrój, Tomek Bohdanowicz, Muzeum Papiernictwa DusznikiZdrój, AutoMotoKlubKłodzko, HighFitnessKłodzko, LeclercKłodzko, Mazurska Bania Rybical oraz pozostałym Darczyńcom. Dziękujemy za Wasze wsparcie!

Logowanie dostępne dla członków Lions Clubu Duszniki-Zdrój