Lions Club Duszniki-Zdrój
We serve

Działalność

Wstydliwy temat? – ubóstwo i wykluczenie menstruacyjne w Polsce

W październiku br LC Duszniki Zdrój podjął decyzję o wsparciu rzeczowym programu zwalczania ubóstwa i wykluczenia menstruacyjnego realizowanego przez Miejski Zespół Szkół w Dusznikach Zdrój. Tym sam LC Duszniki Zdrój dołączył do wsparcia programu ubóstwa i wykluczenia menstruacyjne realizowanego już przez wiele organizacji pomocowych w Polsce
Według raportowanych danych, w Polsce, aż 39 %. Polek z najmniej zamożnych rodzin, co miesiąc musi rezygnować z zakupu środków higienicznych ,niezbędnych podczas okresu, na rzecz innych domowych wydatków
W tym 54% nastolatek przynajmniej raz nie poszło do szkoły z powodu okresu, a 21% musiało zwolnić się ze szkoły z powodu braku środków higieny menstruacyjnej, wynikającego z ubóstwa.
Na wniosek Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach Zdroju, LC podjął decyzję o pomocy rzeczowej – zakupu raz w miesiącu środków higienicznych i uzupełniania nimi specjalnych „różowych” skrzyneczek umieszczonych w toaletach dla dziewcząt, znajdujących się w dwóch budynkach szkolnych.
W ten sposób nastolatki, będą miały ciągły i niekrępujący dostęp do potrzebnych im środków higienicznych. Czas trwania wsparcia realizowanego przez LC Duszniki Zdrój, to 9 miesięcy, od październik 2022 – czerwiec 2023.
 
LC Duszniki Zdrój październik 2022
 
                                                                    

 

Wybierz  książkę i wesprzyj nasz Klub  w pomocy innym  - LC Duszniki na Święcie Papieru

W dniach 23-24.07.2022 w Dusznikach Zdrój, odbyło się coroczne Święto Papieru, organizowane przez Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Święto to, w formie dwudniowego festynu ma na celu rozpowszechnianie wiedzy o papierze, jego historii, znaczeniu dla rozwoju cywilizacji i kultury. Impreza promuje dusznicki młyn papierniczy, twórców wyrobów regionalnych, promuje aktywną turystykę  oraz ekologię. Ma też cel edukacyjny, głównie dla najmłodszych odwiedzających

W ramach tego Święta nasz Klub,  corocznie otwiera stoisko z używanymi książkami, oferując je za symboliczną kwotę. Wiele książek niepotrzebnie zalega nam na półkach, a przecież  mogą dalej służyć innym. W ten sposób dajemy książkom drugie życie, a tym samym oszczędzamy drzewa, wodę, energię oraz  promujemy zasadę „zero waste”.

Uczestnictwo naszego klubu w tym Święcie było również okazją do bezpośredniego kontaktu z  odwiedzającymi nasze stoisko i zapoznania ich z działalnością naszego klubu.

W tym roku ze oferowanych książek, udało nam się pozyskać  kwotę około 1914 zł, która zostanie przeznaczona na bieżące cele pomocowe realizowane przez LC Duszniki Zdrój

Lipiec 2022

Edyta Kędzia-Huber Sekretarz

   

Projekt "Krokusik po Covid-19"
9 września 2020 r. odbyło się oficjalne rozdanie grantów „Działaj lokalnie 2020”, konkursu realizowanego ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Kłodzku. Do składania wniosków były upoważnione organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, działające na terenie Kłodzka, gminy Kłodzko, Polanicy Zdroju, Szczytnej i Dusznik-Zdroju.
Lions Club "Duszniki - Zdrój" otrzymał grant w wysokości 3.000 zł na realizacje projektu "Krokusik po Covid-19" .
W ramach projektu zakupiono kwiaty, które w dniu 25 września zostały zasadzone w parku zdrojowym przy współudziale mieszkańców oraz członków Stowarzyszenia. Pomimo kapryśnej pogody ochotnicy dzielnie stawili na zbiórkę, zadanie zostało zrealizowane. Po zakończonych pracach osoby uczestniczące w nasadzeniach udały się na Czary Staw aby wspólnie uczestniczyć w zorganizowanym grillu.
W imieniu Lions Klubu dziękuję mieszkańcom oraz najmłodszym uczestnikom, członkom klubu za udział w realizacji projektu.
Szczególne podziękowania dla Damiana Bochnak za pomoc w projektowaniu plakatu oraz relację z parku.
 
Prezydent LC "Duszniki- Zdroj"
Elżbieta Paluch