Lions Club Duszniki-Zdrój
We serve

 

V  Turystyczny Rajd Samochodowy Lions Klub Duszniki Zdrój

24.06.2017

Karta zgłoszeniowa

Dane Kierowcy

Dane pilota

Dane samochodu

Uwaga: oprócz kwoty wpisowego 50 zł/osoby, deklarujemy dobrowolną wpłatę kwoty
(z przeznaczeniem na fundusz charytatywny LC Duszniki Zdrój)

Przez  fakt  złożenia podpisu na formularzu zgłoszeniowym uczestnik,  jak również wszyscy  członkowie jego ekipy,  przyjmują tym samym bez zastrzeżeń przepisy Regulaminu  IV Turystycznego Rajdu Samochodowego Lions jak i wszystkich załączników . W sprawach związanych z uczestnictwem w  TRSL,  uznają jako jedyne władze te, które zostały powołane  regulaminem TRSL . Jednocześnie uczestnicy oświadczają, iż biorą udział w imprezie na własne ryzyko, przejmują na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z ich winy szkody, a tym samym zrzekają się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora.

Kierowca oświadcza:  że posiada aktualne ubezpieczenie NW, OC oraz prawo jazdy i aktualne badanie techniczne pojazdu. 

                                       

                                                                                                                                                                           ............................................................................
                                                                                                                                                                            ( czytelny podpis kierowcy)

 

Zaproszenie na III Turniej Kobiet gry w kregle.

Bal Charytatywny 2019

Bal Charytatywny 2019

 

 

 

 

 

 

 

Beaujolais Nouveau 2018

 

 

II Kobiecy Turniej Gry w Kręgle 2018

ZAPROSZENIE - II Kobiecy Turniej gry w Kręgle 2018

Logowanie dostępne dla członków Lions Clubu Duszniki-Zdrój